זכויות רפואיות

טופס 283

טופס בל 283 מוגדר בתור "בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה עצמאי אל קופת חולים או בית חולים". הוא שימושי במקרים של עובדים עצמאים (לא שכירים) שנפגעו בתאונת עבודה. טופס 283 אינו מיועד לעובדים שכירים, שכן, הם ממלאים טופס 250 במקרים של פגיעה בעבודה.

 

בעזרת טופס זה, כדי לקבל טיפול רפואי על חשבון מינהל הגימלאות של המוסד לביטוח לאומי, יש להיות רשום בו כעובד עצמאי.


מילוי טופס 283 הוא השלב הראשון בתהליך תביעה בעקבות תאונת עבודה. אמנם הוא אינו מהווה אישור הכרה בתאונת עבודה, לשם כך יש למלא טופס 211, אך הוא יכול לסייע בהוכחת תאונת עבודה.

 

את הטופס יש להגיש לקופת החולים לאחר מילוי הפרטים הבאים:

 • תאריך ושעת הפגיעה
 • פרטי הנפגע, כולל כתובת וטלפון מעודכנים
 • סוג ומקום העבודה שבו עבד הנפגע כשהתרחשה התאונה
 • כתובת מקום התאונה
 • נסיבות הפגיעה ותיאור מפורט של התאונה
 • תיאור פיזי של הפגיעה - מהו האיבר שנפגע
 • חתימת הנפגע לאישור היותו עובד עצמאי
 • פרטי קופת החולים שבה הנפגע חבר

 

קיים סעיף נוסף לטופס 283, בו ישנן כמה הבהרות, ביניהן:

 • הטופס משמש עבור פנייה לקופת חולים בלבד, אלא במקרה חירום, שבו ניתן לפנות לעזרה ראשונה בלבד לחדר מיון או שירות רפואי אחר.
 • לא ניתן לקבל החזר כספי על טיפול רפואי פרטי.
 • אם נעשה שימוש לא חוקי בטופס זה, כלומר במקרים של תאונה או מחלה שאינה במסגרת העבודה, יחויב הנפגע בתשלום בתמורה לטיפול רפואי.
 • כמצוין לעיל, טופס 283 אינו מהווה הכרה בתאונה כפגיעה בעבודה.

 

 

             טופס 283 של ביטוח לאומי - מיועד לנפגעי עבודה עצמאים לקבלת טיפול רפואי ראשוני