זכויות רפואיות

גמלת נכות בעבודה

נפגע בעבודה שעקב הפגיעה נותר עם נכות יהיה זכאי לקצבת נכות זמנית או קבועה, או לקבלת מענק חד פעמי מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית.

 

 

זכאות לקצבת נכות מעבודה
נכה עבודה הוא מי שעקב פגיעה בעבודה נפגע כושרו לעבודה. פגיעה בעבודה יכולה להיות תאונת עבודה או מחלה שנגרמה עקב העבודה. נכה עבודה יכול להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה, בתנאי שקודם לכן הוכר כנפגע עבודה. לשם הוכחת תאונת עבודה, יש למלא טופס 250, שהוא למעשה בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה.

 

 

אופן הגשת התביעה
על התובע למסור את טופס התביעה לקצבת נכות מעבודה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. חשוב להגיש את התביעה עם מלוא המסמכים הדרושים כמפורט בטופס התביעה ולשמור העתק של כל המסמכים חתומים בחותמת "נתקבל" על ידי הסניף שבו הוגשה התביעה.

 

 

הגבלת זמן
יש להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. אי הגשת התביעה בזמן עלולה לשלול מהנפגע קבלת חלק מההטבות ואף לשלול את זכויותיו בכלל.

 

 

ועדה רפואית
כל נפגע עבודה שמבקש לקבל הכרה בנכות מעבודה עובר ועדה רפואית שמטרתה לבדוק את הליקויים שנותרו מהתאונה ולקבוע אחוזים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי. הוועדה הרפואית, המורכבת מרופא אחד או שני רופאים שהינם מומחים בפגיעות מסוג הפגיעה של התובע, תבדוק אם נכות התובע היא תוצאה מפגיעה בעבודה ותקבע דרגת נכות מעבודה בהתאם.
במקרה הצורך הוועדה תידון בתביעה עם יועץ רפואי או תבקש בדיקות נוספות.

 

 

דגשים לוועדה רפואית
בשל אילוצי תקציב, מקום וזמן, ועדה רפואית אורכת דקות ספורות בלבד. באותן דקות יש לפרט ולהדגיש את הנתונים החשובים באמת לצורך קביעת אחוזי נכות.
כדי לא להתבלבל ולשכוח נקודות חשובות מומלץ להכין רשימת ראשי פרקים ואותם לפתח בקצרה בדקות הספורות שעומדות לרשות הנפגע מול חברי הוועדה.
כאשר מדובר בפגיעה רב מערכתית והנפגע סובל ממספר פגיעות - חשוב לציין כל פגיעה בכל איבר ולצרף חומר רלוונטי.
מומלץ מאוד לערוך חזרה בבית יום לפני קיום הוועדה.
מומלץ לא להתעמת עם חברי הוועדה כדי לא ליצור אווירה לא נעימה וכדי לא לבזבז את מעט הזמן שיש בוויכוחים.
על הנפגע לחתום בתחילת הוועדה הרפואית (הסכמה להיבדק על ידי הרופא) ובסוף הוועדה (אישור הפרוטוקול). חשוב לקרוא את הפרוטוקול ולתקן פרטים לא נכונים או להוסיף פרטים חשובים שלא צוינו.
החלטת הוועדה הרפואית, כולל העתק מהפרוטוקול, יישלחו לבית הנפגע תוך שבוע עד שלושה שבועות מתום הוועדה הרפואית.

 

 

ערעור
על החלטת הוועדה הרפואית יכולים לערער, הנפגע או המוסד לביטוח לאומי, תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועדה. בוועדה לעררים ישבו שלושה רופאים שאינם רופאי המוסד הרשאים לשנות את החלטת הוועדה לטובה או לרעה. החלטת הוועדה לעררים הינה סופית ואין לערער עליה אלא בשאלה משפטית בלבד לבית הדין האזורי לעבודה.

 

 

תחילת הזכאות
אם שולמו לנפגע דמי פגיעה, תחילת הזכאות לקצבת הנכות תחל עם סיום תקופת התשלום של דמי הפגיעה. אם לא שולמו לו דמי פגיעה זכאותו תחל ממחרת יום הפגיעה.
גם במקרה של מחלת מקצוע, אם שולמו דמי פגיעה הזכות לקצבה תחל עם סיום תשלום דמי הפגיעה. במקרה ולא שולמו דמי פגיעה הזכאות תחל מהיום שבו קבעה הוועדה כי נוצרה הנכות עקב מחלת המקצוע.

 

 

תשלומי גימלה
גמלת נכות בעבודה משולמת מדי חודש ב- 28 לחודש, בגין אותו החודש, לחשבון הבנק של הנפגע בלבד.

 


אם נגרמה לך נכות במקום העבודה, פנה אלינו לבירור בנושא זכויות רפואיות.


פגישת ייעוץ ראשונה ללא תשלום - מלאו שם וטלפון באתר, או חייגו 5520*