זכויות רפואיות

צלקות, מחלות ופגימות בעור - אחוזי נכות

פרק תשיעי בספר הליקויים של הביטוח הלאומי - צלקות


75. צלקות בגוף

א. שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן  0% 
ב. מכאיבות או מכערות 10%
ג. נרחבות באזורים מרובים 20%
ד. המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות 
שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי ה נכות
ייקבעו לפי סעיף 19.
 ה. מחוברות לרקמות או אברים אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות, הפגיעות
באברים אליהם מחוברות הצלקות.
 


צלקות הפנים והצוואר

א. שטחיות ובלתי-מכערות  0%
ב. מכערות או הגורמות לשינוי צורת העפעפיים,האף, השפתיים, האוזניים 10%
ג. רחבות עם כיעור ניכר 20%
ד. רחבות, או הגורמות לשינויים בולטים בצורת הפנים 30%
ה. הגורמות לשינויים בצורת הפנים המעוררים דחיה 50%

 

76.  Alopecia areata   0%
77.  Alopecia Universalis  20%
78. Ulcus tropicum  
 (1) ההפרעות בלתי-ניכרות  10%
 (2) ההפרעות בינוניות  20%
 (3) ההפרעות ניכרות  30%
 79. Acne conglobata, Acne vulgaris  
(1) בצורה קלה ומוגבלת  0%
 (2) בצורה בינונית, הצורה הפוסטולרית על שטח רחב 10% 
 (3) הצורה הקשה עם היווצרות Keloids המעוררים דחיה  20%
 80. Eczema כרונית  
 (1) ההפרעות בלתי-ניכרות  0%
 (2) ההפרעות קלות  10%
 (3) ההפרעות בינוניות 20% 
 (4) בצורה קשה, ההפרעות כלליות, ניכרות ומעוררות דחיה 30% 
 81. Lupus erythematosus discoid form  
 (1) בצורה קלה  0%
 (2) בצורה בינונית 10% 
 (3) בצורה קשה  20%
 82. Callositas; Verrucae plantares  
 (1) בצורה קלה  0%
 (2) בצורה קשה, הפרעות בהליכה 10% 
 83. Dermatitis  
 Dermatitis מכל הסוגים פרט ל-Dermatitis actinica- או X-Ray
Dermatitis - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 80.
 
 84. Dermatitis actinica אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 81.  
 85. X-Ray Dermatitis אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.  
 86. Erysipelas recidivans  
 (1) בצורה קלה, 6-1 התקפים לשנה  10%
 (2) בצורה בינונית, לפחות התקף אחד לחודש  20%
 (3) בצורה קשה: יותר מהתקף אחד לחודש ובצורה של
 Elephantiasis nostras
 
 א. ברגל אחת  30%
 ב. בשתי הרגליים  50%
 87. שחפת העור  
 (1) במצב של פעילות התהליך  
 א. בצורה קלה, שינויים מוגבלים  10%
 ב. בצורה קשה, השינויים נרחבים  20%
 (3) שחפת העור שנתרפאה נשארו צלקות בלבד - אחוזי נכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.  
 88. Erythema induratum Bazin  20%
 89. Pemphigus vulgaris  
 (1) בשלב החריף הדורש אשפוז  100%
 (2) בשלב של רמיסיה  50%
 90. Leishmaniasis  
 (1) בשלב פעיל עם כיבים מרובים     20%
 (2) בשלב פעיל עם כיבים בודדים  10%
 (3) צלקות לאחר Leishmaniasis - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.

 


 

לסיוע במיצוי זכויות רפואיות התקשרו 5520* או צרו קשר דרך האתר