זכויות רפואיות

מחשבון חוק לרון

באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן למצוא מגוון מחשבונים אשר יכולים לסייע בחישוב סכום הקצבה המגיעה. עם זאת, חשוב לזכור כי מחשבונים אלה הם אינם מדויקים ולא ניתן להתייחס אליהם כעובדה מוגמרת.

 


"מחשבון חוק לרון", מטרתו חישוב משוער של סכום קצבת הנכות הכללית או קצבת העידוד המגיעה לאדם, לפי פרמטרים שונים המשתנים מאדם לאדם.זכאות לקצבת נכות כללית נקבעת כאשר אדם, עקב ליקוי פיזי או מנטלי, מאבד את יכולתו להשתכר ברמה של מעל ל-50%. גובה הקצבה נקבעת לפי דרגת אי הכושר של האדם. דרגת אי כושר של מעל 75% מזכה ב-100% קצבה, ודרגת אי כושר בין 60%-74% מזכה בקצבה חלקית בהתאם.

 


מחשבון חוק לרון מחשב את סכום קצבת הנכות אשר ניתן לקבל, גם כאשר אדם נכה בוחר לעבוד במקביל. החישוב נעשה, בין השאר, לפי הפרמטרים:

  • קבלת קצבת נכות כללית באופן רציף במהלך השנה האחרונה
  • דרגת אי כושר
  • אחוז הנכות הרפואית
  • מצב משפחתי
  • מספר ילדים
  • הכנסה חודשית  

 

דוגמא א' - אישה גרושה

למשל, אישה גרושה בעלת דרגת אי כושר של 65%, שאחוז הנכות הרפואית שלה הוא 60%, מרוויחה 4,500 ש"ח ברוטו בחודש ויש לה 3 ילדים מתחת גיל 18 זכאית לקצבה של 3,397 ש"ח. 

חוק לרון גרושה

 

 

דוגמא ב' - גבר רווק

גבר רווק שדרגת אי הוכשר שלו היא 75%, אחוז הנכות הרפואית הכללית שלו היא 70%, מרוויח 4,00 ש"ח ברוטו בחודש ואין לו ילדים, יהיה זכאי לקצבת נכות כללית של 2,904 ש"ח. 

חוק לרון רווק

 

 

דוגמא ג' - גבר נשוי

עם זאת, גבר נשוי עם 2 ילדים, בעל משכורת ברוטו של 20,000 ש"ח, שאשתו מרוויחה 12,000 ש"ח ברוטו, והוא בעל דרגת אי כושר של 100% ואחוז הנכות הרפואית הכללית שלו היא 90%, יהיה זכאי לקצבה של 372 ש"ח בלבד. 

חוק לרון נשוי

 

דוגמה ד' - אישה נשואה

דרגת אי כושר שנקבעה: 100%

אחוז נכות רפואית: 80-100%

מצב משפחתי - נשואה

בן זוג מקבל קצבה - לא

האם יש ילדים עד גיל 24 - לא

הכנסה ברוטו מעבודה - 5,000 ש"ח

הכנסות נוספות - לא

הכנסת בן זוג - 6,000 ש"ח (ללא הכנסות נוספות)

תוצאות חישוב הקצבה לפי חוק לרון: סכום הקצבה: 2,164 ש"ח.

סה"כ קצבה והכנסות מעבודה: 7,164 ש"ח.

 

הערה כללית

כאמור, מחשבון חוק לרון של ביטוח לאומי הינו כלי עזר בלבד, וסכום קצבת הנכות הכללית הסופי ייקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי בלבד, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

באתר המוסד נכתב במפורש: "התוצאות הינן משוערות בלבד. חישוב מדוייק אפשרי רק בעת ההחלטה במוסד לביטוח לאומי". הסכומים המופיעים כאן אינם מעודכנים בהכרח, וכדי לדעת מהם הסכומים העכשוויים יש לפנות לאתר המוסד לביטוח לאומי או לאחד מסניפיו. הנתונים בדף זה הם כלליים ועקרוניים בלבד, ולכן יש לברר מהי המדיניות הנוכחית של המוסד בנושא יישום 'חוק לרון' שמטרתו לעודד נכים לצאת לשוק העבודה.