זכויות רפואיות

מחלות אף, פה, אוזן וגרון - המשך - אחוזי נכות

פרק שביעי


69. אף - ליקויים ובעיות

(1) שינויים בצורת האף החיצוני -
א. בצורה קלה ללא הפרעות בנשימה  0%
ב. בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף: נחיריים לא גלויים 20%
ג. חסר אף כולו או חלקו:
נחיריים גלויים   30%
(2)  הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינויים בחלל  
האף כולל: sinusitis, allergic & vasomotor  rhinitis; atrophic rhinitis  
 א.  הפרעה קלה עד בינונית  0%
 ב.  הפרעה ניכרת, חסימה מוחלטת חד-צדדית קבועה   10%
 ג.  חסימה מוחלטת דו-צדדית קבועה  20%
(3)   אובדן חוש הריח והטעם  
א.  אובדן חוש הריח או חוש הטעם   0%
ב.  אובדן חוש הריח והטעם  5%


70. חך (חיך)

 חך ובית הבליעה
 (1) ליקויים בחך הרך  
 א. בצורה קלה  10%
 ב. בצורה קשה עם ליקויים ניכרים בדיבור    20% 
 (2) חסר בחך הקשה  
 א.  איבוד  פחות ממחצית  10%
 ב.  איבוד מחצית או יותר  20%
(3)  הלוע (pharynx)   
 א.  דלקת כרונית בצורה בינונית עם גירוי קבוע   0%
 ב.  דלקת כרונית בצורה ניכרת עם קשיים קבועים בבליעה  5%
 ג.  הפרעה קשה בבליעה שמחייבת שימוש בזונדה  20%


71. לארינקס, מיתרי הקול וקנה (larynk & vocal cords, trachea)

 (1)   הפרעות בדיבור כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח של לארינקס ו/או קנה  
 א.  צרידות לא קבועה (אינטרמיטנטית)   0% 
 ב. צרידות קבועה  
   (1)  בצורה קלה עד בינונית, הדיבור ברור  5%
   (2)  בצורה ניכרת, אין קשיים בקליטת הדיבור   10%
   (3)  בצורה קשה, הגורמת לקשיים לזולת בהבנת הדיבור או קליטתו   20%
   (4)  איבוד קול (aphonia) ללא טראכאוסטומיה  30%
 (2)  הפרעות בנשימה  
 א. בצורה קלה, ללא השפעה על תפקודי ריאות  5%
 ב.  עם השפעה על תפקודי הריאות - דרגת הנכות תיקבע בהתאם לחומרת הליקוי התפקודי לפי פרט 5(1)  
 ג.   טראכאוסטומיה קבועה (כולל אפוניה) pemanent tracheostomy)  50%

 

 

למידע נוסף על אחוזי נכות, זכויות רפואיות ונכות כללית - התקשרו 5520*

או צרו קשר דרך האתר. צוות "זכותי" ישמח לסייע לכם.