זכויות רפואיות

ליקויי ראיה, פציעות ומחלות עיניים - אחוזי נכות

פרק שישי52. ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה (תיקון: תשנ"ג)

(1) ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא).
לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן - הלוח)
המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1) עד (10) מציינים את חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' - את חדות הראייה של העין השניה. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.
(2) הגבלת שדה הראיה הצטמצמות מרוכזת
קוטר ממוצע של העין בעין אחת בשתי העיניים
(1) עד ^O^ 60 0% 10%
(2) ^O^ 60 עד ^O^ 40 0% 20%
(3) ^O^ 40 עד ^O^ 20 10% 40%
(4) פחות מ-^O^ 20 30% 100%
II. אובדן החצי הפנימי של שדה הראייה 0% 10%
III. אובדן החצי החיצוני של שדה הראייה 15% 60%
IV. HEMIANOPSIA HOMONYMOUS ימנית או שמאלית -
א. אובדן השדות העליונים בלבד 10%

ב. אובדן השדות הימניים או השמאליים בשלמותם

או רק בחלקם התחתון

40%
V. הצטמצמות אחרת של שדה הראייה -
בעין, בשתי/אחת העיניים בעין אחת בשתי העיניים
א. אובדן של פחות מרבע שדה הראייה 0% 0%
ב. אובדן הרבע החיצוני העליון 5% 10%
ג. אובדן המחצית העליונה 10% 15%
ד. אובד הרבע החיצוני התחתון 10% 30%
ה. אובדן המחצית התחתונה 20% 65%53. עקירת עין

(1) מצב אחרי עקירת עין אחת (פטיסיס / Phtisis)

בחישוב אריטמטי בנוסף ל אחוזי נכות לפי הלוח

5%
(2) מצב אחרי עקירת שתי העיניים 100%
(3) Exophthalmus או Lagophthalmus ניכרים 10%
(4) Enophthalmus כולל (Pseudoptosis) ניכר 10%


54. מצב אחרי הוצאת גוף זר או פציעה חודרת

מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין, אחרי פציעה חודרת בעין, בנוסף לליקוי ראייה לפי הלוח 5%


55. צניחת העין Ptosis

א. חלקית -
(1) חד צדדית או דו צדדית שאינה מפריעה לראייה 10%
(2) המפריעה לראייה
א) חד צדדית 15%
ב) דו צדדית 20%
ב. מלאה -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח; חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כראייה של 3/60


56. דרכי הדמעות, חוסר דמעות (תיקון: תשנ"ג)

הליקוי בעין אחת בשתי העיניים

(1) היצרות קלה של דרכי הדמעות,

הפרעות בלתי ניכרות

0% 0%
(2) סגירה כללית של דרכי הדמעות 10% 15%
(3) חוסר דמעות בצורה קלה 0% 0%
(4) חוסר דמעות ניכר או מוחלט 10% 15%


57. פזילה ואיבוד אקומודציה Strabismus and Loss of Accommodation

(1) Heterophoria או חולשת קונברגנציה הגורמים להפרעות 10%
(2) Heterotropia ללא דיפלופיה או עם דיפלופיה במבט להיקף שדה הראייה 15%
(3) Heterotropia עם דיפלופיה במבט פרימרי המחייבת כיסוי קבוע של עין אחת 25%
(4) איבוד אקומודציה (למעט פרסביאופיה) בעין אחת או בשתי העיניים 5%


58. ברקית Glaucoma

(א) Glaucoma, דרגת הנכות תיקבע בנוסף לליקוי בכושר הראייה או לליקוי בשדה הראייה 10%
(ב) מצב לאחר ניתוח פילטרציה ללא צורך בהמשך טיפול 5%
(ג) מצב לאחר אירידקטומיה בניתוח או בלייזר, ללא צורך בהמשך טיפול (קולובומה - ראה סעיף 64) 0%
(ד) יתר לחץ תוך עיני tension Occular Hyper-
28-22 מ"מ כספית ללא פגם בשדה הראייה וללא פגיעה בעצב הראייה (לחץ מעל 28 מ"מ ייחשב לפי סעיף קטן (א))
5%


59. דלקת הלחמית והעפעפיים

דלקת הלחמית והעפעפיים בצורה כרונית -
(א) מצב קל 0%
(ב) מצב בינוני 5%
(ג) מצב קשה 10%


60. גרענת Trachoma

גרענת - דרגת נכות תיקבע לפי סעיף 59.


61. קרנית Corneal Opacities (תיקון: תשנ"ג)

כתמי קרנית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה הנובע מהם -
(א) באזור מרכזי 4 מ"מ או יותר 5%
(ב) שלא באזור המרכזי או פחות מ- 4 מ"מ 0%


62. עדשה Aphakia Dislocated Lens (תיקון: תשנ"ג)

חוסר עדשה או שינוי מקומה - בעין אחת בשתי העיניים
(1) חוסר עדשה או דיסלוקציה של עדשה 10% 15%
(2) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית(seudoaphakia)
בנוסף לליקוי בחדות הראייה
5% 10%


63. אישון: Mydriasis Traumatic

הרחבת אישון חבלתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -
(א) קוטר האישון עד 5 מ"מ 0%
(ב) קוטר האישון למעלה מ- 5 מ"מ 5%


64. קולובומה of Iris Coloboma

קולובומה של קשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -
(א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון 0%
(ב) גדולה או לא מוסתרת 5%


65. ענבית: דלקת הענבית Uveitis

דלקת הענבית או מצב אחריה -
(א) מצב שנה לפחות אחרי הדלקת ללא התקפים חוזרים 0%
(ב) מצב עד שנה לאחר הדלקת הראשונה או יותר משנה עם התקפים חוזרים נדירים 20%
(ג) דלקות חוזרות, התקפים חריפים תכופים 30%


66. זגוגית: Corpus Vitreum Opacities

עכירות בזגוגית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -
(1) בצורה קלה 0%
(2) בצורה בינונית או קשה 5%
(3) מצב לאחר הוצאת הזגוגית - Vitrectomy 5%


67. עדשה: ירוד Cataract

ירוד Cataract בנוסף לליקוי בחדות הראייה 5%


68. רשתית:

(א) היפרדות רשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה
(ב) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה 5%
(ג) דלקת רשתית (Chorioretinitis) בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה 0%
(3) מצב לאחר הוצאת הזגוגית - Vitrectomy 5%

 


מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באיברים הפנימיים
ליקויים במערכת האורו-גניטלית
תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות
הפרעות פסיכוטיות ופסיכוניורוטיות
מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית
מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית - המשך
ליקויי ראייה, פציעות ומחלות עיניים
מחלות אף, פה, אוזן וגרון
מחלות אף, פה, אוזן וגרון - המשך
לסתות ושיניים
צלקות, מחלות ופגימות בעור
פיגור שכלי
מחלות מקצוע

 

למידע נוסף התקשרו 5520* או צרו קשר דרך האתר.

 

 מכתבי תודה

"תודה לכל הצוות היקר אשר עושה מלאכתו נאמנה, צוות נפלא שטיפל אנושית ומקצועית, וע… שלמה ביתן

לכל המכתבים