זכויות רפואיות

הפרעות פסיכוטיות ופסיכונויורוטיות - אחוזי נכות

פרק רביעי


33. הפרעות פסיכוטיות Psychotic Disorders

בתגובות סכיזופרניות מכל הסוגים, פסיכוזות אפקטיביות ותסמונות מוחיות, חריפות או כרוניות עם תגובות פסיכוטיות, ייקבעו אחוזי ה נכות כלהלן:
 א. מצבי remissio שלמה או מצבי remissio המלווים סימנים בלתי-ניכרים של חוסר-התאמה, ישנה הגבלה של כושר העבודה וadaptio - סוציאלית. 10%
ב. מצבי  remissio המלווים סימנים קלים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 20%
ג. מצבי remissio המלווים סימנים בינוניים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 30%
ד. מצבי remissio חלקית המלווים סימנים ניכרים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה 50%
ה. סימנים אופיניים של הגבלה קשה בהתאמה סוציאלית ובכושר העבודה 70%
ו. חוסר מוחלט של התאמה סוציאלית, אי-כושר-עבודה מוחלט, זקוק לאשפוז במוסד או להשגחה מתמדת  100%


34. הפרעות פסיכונוירוטיות

א. ישנם סימנים קלים אך אין הפרעות בהתאמה הסוציאלית, כושר העבודה לא מוגבל 0% 
ב. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה 10%
ג. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה 20%
ד. ישנם סימנים קליניים ברורים המגביליםבאופן ניכר את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה 30%
ה. ישנם סימנים קליניים מובהקים וקבועים שאין בהם הפסקות המגבילות את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה באופן ניכר 50%
ו. מקרים קשים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר-התאמה סוציאלית 70%
ז. מקרים חמורים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר מוחלט של התאמה סוציאלית במשך שנים רבות  100%

 

מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באיברים הפנימיים
ליקויים במערכת האורו-גניטלית
תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות
הפרעות פסיכוטיות ופסיכוניורוטיות
מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית
מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית - המשך
ליקויי ראייה, פציעות ומחלות עיניים
מחלות אף, פה, אוזן וגרון
מחלות אף, פה, אוזן וגרון - המשך
לסתות ושיניים
צלקות, מחלות ופגימות בעור
פיגור שכלי
מחלות מקצוע

 

 

למידע נוסף, קראו על נכות נפשית.

 

לייעוץ בנושא הפרעות פסיכוטיות התקשרו 5520* או צרו קשר דרך האתר.