ועדה רפואית

כל אדם אשר נפגע כתוצאה ממחלה או כתוצאה מתאונת עבודה, ותביעתו התקבלה במוסד לביטוח לאומי, נקרא להופיע מול ועדה רפואית של ביטוח לאומי. המטרה של ועדות רפואיות אלו היא לבדוק את הליקויים ולקבוע נכות בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי. 

 

ועדה רפואית מורכבת מרופא מומחה בתחום הפגיעה של הנפגע, ומזכיר ישיבה שתפקידו לרשום את דוח הוועדה. במקרה של פגיעה רב מערכתית או מספר ליקויים רפואיים, ייתכן והנפגע ייבדק על ידי מספר רופאים מומחים. חוות הדעת של רופאים אלה תועבר לרופא מוסמך הקובע את אחוז הנכות הרפואית.

 

חלק ראשון: טענות ומסמכים

בחלקו הראשון של המפגש עם הוועדה הנפגע מציג את טענותיו. על הנפגע לפרט את המחלות מהן הוא סובל וקשיים בתפקודו בעבודה או בפעולות היומיומיות. ניתן גם להכין מראש מסמך עם פירוט התלונות הרפואיות וקשיי התפקוד, ואותו להגיש בוועדה. הרופא יקרא את המסמך והוא יצורף לדו"ח הוועדה. 

במידה וקיימים מסמכים רפואיים נוספים שלא קיימים בתיק, יש להגיש אותם לרופא.

בסיום חלק זה, יתבקש הנפגע לחתום על דו"ח הוועדה, על מנת לאמת את הכתוב בו. חשוב מאוד לקרוא בעיון את הכתוב ולוודא שלא הושמטו פרטים ושלא נרשמו פרטים לא נכונים טרם החתימה על הדו"ח.

 

חלק שני: בדיקה רפואית וקביעה

בחלקו השני של המפגש עם הוועדה תיערך הבדיקה הרפואית. הנפגע יתבקש לחתום על הסכמה לעריכת הבדיקה הרפואית. לאחר הבדיקה הרפואית ימסור הרופא את מסקנותיו לגבי הנכות וזו תרשם בפרוטוקול הוועדה. הרופא יקבע את החלטתו בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק, תלונות הנפגע והבדיקה שערך.

הרופא המוסמך יקבע את אחוז הנכות הרפואית, תאריך תחילת אחוז הנכות הרפואית ותקופה הנכות הרפואית - נכות זמנית או  נכות קבועה. נכה שנקבעה לו קצבת נכות זמנית יעמוד בתום תקופת הזכאות בפני ועדה רפואית נוספת אשר תחליט האם להמשיך את תשלום הקצבה או להפסיקו.

תוצאות הוועדה הרפואית, יחד עם העתק פרוטוקול, יישלחו לבית הנפגע תוך שבוע עד שלושה שבועות ממועד החלטת הוועדה.

בשל אילוצי תקציב, מקום וזמן, כל ועדה רפואית אורכת דקות ספורות בלבד. 

באותן דקות יש לפרט ולהדגיש את הנתונים החשובים באמת לצורך קביעת אחוזי נכות.

 

כמה עצות חשובות למי שעתיד לעבור ועדה רפואית:

  • חשוב להיות ממוקדים בגבולות הזמן המוקצב להצגת הטענות מול הוועדה ולכן מומלץ להגיע מוכנים. כדאי להכין מראש רשימת נקודות ואותם לפתח בקצרה. כמו כן כדאי לערוך חזרה בבית יום לפני.
  • במקרה של פגיעה רב-מערכתית חשוב לציין כל פגיעה בכל איבר ולצרף חומר רלוונטי.
  • חשוב לא להתעמת עם חברי ועדות רפואיות כדי לא ליצור אווירה לא נעימה וכדי לא לבזבז את הזמן המועט בוויכוחים.
  • לפני חתימה על פרוטוקול הוועדה חשוב לקרוא את הכתוב, ולתקן במידת הצורך - להוסיף פרטים חסרים או לתקן פרטים שגויים.
  • טורטרתם? הזמינו אתכם סתם? עיכבו אתכם במשך שעות במסדרון? אפשר לתבוע וגם לקבל כסף

 

ערעור: הגשת ערר

על החלטת הועדה הרפואית יכולים לערער (להגיש "ערר"), הן הנפגע והן המוסד לביטוח לאומי, תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה על אחוזי הנכות.

בוועדה לעררים יושבים שלושה רופאים שאינם רופאי המוסד לביטוח לאומי. הם רשאים לשנות את החלטת הוועדה. החלטת הוועדה לעררים היא סופית ואין לערער עליה אלא בשאלה משפטית בלבד, לבית הדין האזורי לעבודה.

 

 

 התקשרו *5520 מכל טלפון, או פנו ל"זכותי" בנושא ועדות רפואיות.